1. BAŞVURU: Başvurular www.istanbulgastronomifestival.com web sitesinden online olarak yapılacaktır.
 2. KATILIM ÜCRETİ: Yarışmalar için katılım ücretleri, kategorilerin altında belirtilmiştir.
 3. SON BAŞVURU TARİHİ: Son başvuru tarihi, 25 Kasım 2023’tür. Bazı sınıflarda katılım sınırlı olabilir, erken müracaat katılımcıların menfaatine olacaktır.
 4. TÜM BAŞVURULAR: Yarışmacılar, başvuru formları ile birlikte, yapacakları yemeğin kısa tarifini ve çalışma yöntemini İngilizce olarak hazırlamalıdır.
 5. PROFESYONEL DÜRÜSTLÜK: Jüriyi, çalışmaların yardımsız olarak gerçekleştirildiği ve yarışmanın adil rekabet ruhu içinde tamamlandığı konusunda ikna etmek katılımcıların sorumluluğudur.
 6. TEŞHİRLERİN TESLİMİ: Teşhir edilecek bütün ürünler, belirtilen gün ve saatte jürinin belirlediği yerlere konulmalıdır. Geç teslim edilecek teşhirler değerlendirme dışı bırakılır.
 7. PRATİK UYGULAMA SINIFI KATILIMCILARI: Uygulama sınıflarında yarışmalara katılacak olan yarışmacılar, yarışmaları başlamadan en az bir saat önce Başvuru Masası’nda kayıtlarını yaptırmalıdırlar. Yarışma süresince kullanacakları tüm ekipman ve malzemeler, belirtilen zamanda mutfaklara konmalı ve yarışma bitince toplanmalıdır.
 8. SOĞUK TEŞHİR SINIFI KATILIMCILARI: Teşhir dalında yarışmalara katılacak olan yarışmacılar, tüm teşhirlerini Salon Başkanı’a kaydettireceklerdir. Kayıt sırasında kendilerine iki adet etiket verilir. Etiketlerden biri teşhirin altına, diğeri görünecek şekilde üstüne yapıştırmalıdır.
 9. TABAKLARIN GÜVENLİĞİ: Tabakların ve ekipmanın güvenliği ile ilgili olarak organizatörler tarafından gerekli bütün makul önlemler alınacaktır. Bununla birlikte, bütün malzemelerin sorumluluğu yarışmacılara aittir. Organizasyon komitesi, kişisel malzeme ve ekipmanın hasar görmesinden veya kaybolmasından sorumlu değildir. Katılımcıların, teşhire konulan eşyalarıyla ilgili olarak sigorta yaptırmaları tavsiye edilmektedir. Şahsi riskleri karşılamak, yarışmacıların kendi sorumluluğundadır.
 10. TEŞHİRLERİN KALDIRILMASI: Tüm teşhirler, belirtilen saatte yarışmacılar tarafından kaldırılmalıdır. Organizatör, zamanında teslim alınmayan teşhirleri imha yetkisine sahiptir. Ayrıca organizatör, hijyenik olmayan veya standarda uymayan teşhirleri de imha edebilir.
 11. JÜRİ DEĞERLENDİRMELERİ: Kolay bozulabilir tüm teşhirler, katılım günü değerlendirilecektir. Değerlendirme ile ilgili olarak Jürinin etkilenmeye çalışılması, yarışmacının diskalifiye edilme nedeni sayılır.
 12. JÜRİ: Yemeklerini hazırlarken becerilerini maksimum düzeyde gösteren yarışmacıların değerlendirilmesi için jüri bilgilendirilecektir. İlgili kategori için tahsis edilmiş süre içerisinde, kasaplık ve balık filetosu çıkarmak da dahil olmak üzere, mümkün olduğunca fazla görev tamamlamak katılımcının menfaatine olacaktır. Jüri ve ödül komitesi, bazı ön hazırlıkların gerekliliği konusunda bilgi sahibidir. Kategori kriterlerinin haricinde, yalnız aşağıdakilere izin verilecektir;
  * Yıkanmış ve soyulmuş sebze
  * Temel bulyonlar ve soslar
  * Pişmemiş hazır hamur
 13. SONUÇLAR: Sonuçlar, değerlendirme biter bitmez Salon Yöneticisi’nin ofis panosuna asılacaktır. Yarışmacılar isterlerse sonuçlar açıklandıktan sonra jürinin tavsiye ve yönlendirmelerinden yararlanabilirler. Şayet bilgilerinizde bir eksik ya da yanlışlık varsa, lütfen salon yöneticisi ve jüriyi uyarınız.
 14. SÜRENİN SONA ERMESİ: Süre sonunda tüm yarışmacılar, yarışma ünitelerini terkedeceklerdir. Aksi belirtilmediği sürece, jüri, yarışmacılara fazla çöp çıkarmaları ve geç sunum yapmaları nedeniyle ceza uygulayabilir.
 15. ÖDÜLLER: Ödüller, elde edilen başarıya göre verilecektir. Şayet istenen standarda ulaşılamamışsa, ödül verilmeyecektir.
  * Altın Ödül: %90 veya üzeri
  * Gümüş Ödül: %75 veya üzeri
  * Bronz Ödül: %65 veya üzeri
  * Sertifika veya Mansiyon Ödülü: %55 veya üzeri
 16. ÖDÜL TÖRENİ: Özel Ödül ve Altın Madalya kazanan yarışmacıların ödülleri, ödül töreninde takdim edilecektir. Ödül törenine katılacak olan şeflerin beyaz şef üniformaları ile törene katılmaları
 17. EKİP BÜFE TEŞHİRİ: Büfe Teşhir Ekibi, kendilerine önceden belirtilmiş olan günde, sabah saat 9:00’da jürinin değerlendirmesi için büfelerini hazırlamış olmalıdır.
 18. PRATİK YARIŞMA MUTFAKLARI: Yarışmalar sonunda mutfakların temiz ve düzenli olarak bırakılmaması, yarışmacıların ceza almasına ve haklarını kaybetmesine neden olacaktır.
 19. TEŞHİRLER: Daha önceki yarışmalara katılmış olan teşhirler bu festivale katılamazlar.
 20. MUTFAK EKİPMANI: Uygulama salonundaki mutfaklarda, taşınabilir küçük ekipman mevcut değildir. Yarışmacıların ihtiyaç duyacakları taşınabilir ekipman ve yardımcı araçlarını kendilerinin getirmesi gerekmektedir.
 21. TÜM MUTFAK MALZEMESİ VE TEŞHİRLER, İngilizce olarak hazırlanmış bir tarif ve açıklama ile sunulmalıdır.
 22. TEŞHİR TABAKLARI: Tabakla sunulacak teşhirlerin tabak ölçüsü maksimum 76 cm genişlikte olmalıdır.
 23. MALZEME VE EKİPMAN: Aksi belirtilmediği sürece, yarışmacılar malzemelerini ve portatif gereçlerini kendileri getirmelidir.
 24. JURİ TAVSİYELERİ: Taze ürünler kullanımı yemeğin tadını iyileştirir.
  Yarışmacılar, kurallar ve yarışmalar hakkında bilgiye ihtiyaç duyarsa, “bilgi istek formu” yoluyla yardım alabilirler.
 25. YARIŞMA KURAL DUYURUSU:

  – Bu sene 20.si düzenlenecek olan yarışmada 50’si Türk, 35’i yabancı toplamda 85 jüri görev alacaktır. Şeflerin uzmanlıkları ve yarışma kategorileri göz önünde bulundurularak 12 jüri takımı oluşturulmuştur. Bu takımlar kaptanlarıyla beraber 6 şeften oluşmaktadır. Tüm jüri üyeleri kendi Takım Kaptanlarına, takım kaptanları ise Jüri Başkanına bağlıdır.

  – Yarışma kurallari, jürilerin görev ve sorumlulukları, organizasyonun alt yapısı WACS Standartlarına göre hazırlanmış olup, tüm jüriler bu doğrultuda eğitilmiştir.

  – Ürünler, kategorileri için belirlenen kriterlere göre 100 puan üzerinden değerlendirilir.

  100-90 puan=Altın

  89-80 puan=Gümüş

  79-70 puan=Bronz

  69-50 puan=Merit

  olarak ödüllendirilir.

  – Yarışmada gizlilik kuralları gereği ürünlerin kartlarında ve jüri değerlendirme kağıtlarında sadece katılımcı numaraları ve kategori kodları yazmaktadır.

  – Ürünler hiçbir zaman “bu güzel, bu çirkin, beğendim, beğenmedim…” şeklinde değerlendirilmez. Puanlamalar, kategoriye göre düzenlenmiş kriterler doğrultusunda yapılır. Her bir kriterden alınan puanlar toplanarak, jürinin ürün için verdiği puani belirler. Altı jürinin bir ürün için verdiği puanlar toplanıp 6’ya bölünerek kesin sonuca ulaşılır. WACS kurallarına göre, jürilerin verdiği puanlar arasında en fazla 10 puanlık fark olabilir. Bu kural göz önünde bulundurularak, adil bir sonuç elde edilmesi adına jüri kaptanı diğer jürilerin verdiği puanları kontrol eder.

  – Puanlama bittikten ve alan ziyaretçilere açıldıktan sonra yarışmacılar, onları değerlendiren jürilerden ürünleriyle ilgili yorum alma hakkına sahiptirler. Jüriler ile konuşulurken kullanılan üslûba dikkat edilmeli, alanlarında uzman şeflerden yorum alındığı unutulmamalıdır. Dikkat edilmesi gereken bir konu da, mutlaka ürünü değerlendiren jüriden yorum alınması gerektiğidir.

  – Ürünle ilgili jüriden alınan yorumlara rağmen devam eden itirazlarda başvurulacak tek kışi o kategoriyi değerlendiren jürinin kaptanıdır. Jüri takımının kaptanı böyle bir durumda inceleme yapıp, dosyada herhangi bir hata olup olmadığını kontrol eder. Sonuçların sisteme aktarımı sırasında yaşanan herhangi bir hata var ise jüri takım kaptanı, jüri başkanı onayı ile sonuçta düzeltme yapma hakkına sahiptir. Bunun dışında sonuçlara müdahale edilemez.

  – Jüriler değerlendirme yaparken duygusal davranmadan WACS kuralları doğrultusunda, adil bir değerlendirme yapmakla yükümlüdür.

Menü